Voor mensen dia na 1 januari 2018 gaan trouwen, zonder dat zij voorafgaand aan het huwelijk bij de notaris zijn geweest om huwelijkse voorwaarden te laten opstellen, verandert er veel. De grote verandering is dat het voorhuwelijksvermogen van de aanstaande echtgenoten niet meer in de algehele gemeenschap van goederen valt. Dat betekent dat er, na de huwelijksvoltrekking, 3 vermogens zijn: het voorhuwelijksvermogen van de één (en alles wat hij of zij na het huwelijk uit schenking of erfenis verkrijgt), het voorhuwelijksvermogen van de ander (en alles wat hij of zij na het huwelijk uit erfenis of schenking verkrijgt), en het vermogen dat zij beiden tijdens het huwelijk verkrijgen (in de beperkte gemeenschap). Tot die beperkte gemeenschap gaat ook het voorhuwelijksvermogen behoren dat zij beiden voor het huwelijk al gemeenschappelijk hadden. Daarbij moeten de aanstaande echtgenoten zich goed realiseren dat de gerechtigdheid tot een voor huwelijks gemeenschappelijk goed door het huwelijk ”automatisch” fifty/ fifty wordt (ook als die verhouding daarvoor anders was bijvoorbeeld 20%-80%) .

De aanstaande echtelieden moet zich ook realiseren dat zij, omdat er dus na de huwelijksvoltrekking 3 vermogens zullen zijn in plaats van één, na hun huwelijk een goede administratie zullen moeten voeren.

Het wetsvoorstel dat tot deze wijziging geleid heeft werd op 28 maart 2017 met een nipte meerderheid in de Eerste Kamer (38 tegen 37!) aangenomen. Luyt Advocatuur verwacht mede daarom dat het nieuwe regime in de praktijk tot veel vragen /problemen aanleiding zal geven.

Heeft u vragen of wilt u advies?

Neem dan contact met het kantoor op.

De nieuwe regeling geldt niet voor huwelijken die gesloten zijn vóór 1 januari 2018. Voor  die huwelijken blijven dus- als er geen huwelijkse voorwaarden zijn gesloten-  de regels van de wettelijke gemeenschap van goederen gelden.

Neem contact op