Disclaimer

Luyt Advocatuur verleent u toegang tot de website en publiceert teksten en  afbeeldingen en verleent u daarmee informatie. Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg, aandacht en zorgvuldigheid is besteed aanvaardt Luyt Advocatuur geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van de website. Het gebruik van alle informatie door of via de website van Luyt Advocatuur verkregen, is  voor eigen risico van de gebruiker.

Luyt Advocatuur heeft het recht de inhoud van de website op elk moment aan te vullen en/of te wijzigen, zonder daarvan expliciet mededeling te doen.