Elk jaar wordt de alimentatie geïndexeerd met een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Voor 2018 is dat percentage: 1,5%. Dat betekent dat de door de rechter vastgestelde partner- en kinderalimentatie met ingang van 1 januari 2018 verhoogd wordt met 1,5%. Ook de alimentatie die partijen in onderling overleg zijn overeengekomen moet op 1 januari a.s. met dit percentage verhoogd worden, tenzij partijen in een convenant de indexering hebben uitgesloten.

De indexering is van rechtswege; dat betekent dat de alimentatiegerechtigde niet om de verhoging hoeft te vragen; de alimentatieplichtige moet dus uit eigen beweging per 1 januari a.s. de verhoogde partner- of kinderalimentatie betalen.

Vragen?

Heeft u vragen over de indexering of over de (hoogte) van de alimentatie neemt u dan contact op met Luyt Advocatuur.