Tarief

Luyt Advocatuur hanteert een uurtarief van € 215, = ex btw (21%). Er worden geen algemene kantoorkosten in rekening gebracht. De specifiek aan een dossier gekoppelde kosten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van het opvragen van uittreksels) worden wel in rekening gebracht. Er wordt maandelijks gedeclareerd. De declaraties zijn voorzien van een specificatie.

Als de zaak zich ervoor leent kunnen er tarief afspraken gemaakt worden. Luyt Advocatuur geeft daarnaast tegen een tarief van € 200, = (ex btw) in een gesprek van maximaal 1 uur een eenmalig mondeling advies over een kwestie op het gebied van het familie- of erfrecht.

Het kantoor staat geen cliënten bij op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtshulp). Op het tarief zijn de algemene voorwaarden van toepassing.